top of page

Projekt SafetyCar Slovakia sa zameriava na zlepšenie cestnej bezpečnosti počas športových udalostí. Jeho cieľom je minimalizovať riziká pre účastníkov a divákov prostredníctvom rôznych opatrení vrátane monitorovania a riadenia dopravy, poskytovania prvej pomoci a spolupráce so záchrannými zložkami.

"Som veľmi spokojný s vašou prácou a celkovým zabezpečením trate. Bol to skvelý zážitok a teším sa na ďalšie podujatia s vami!"

Bežec, Majcichovská desiatka 2024

bottom of page